information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00712 - Vårdintegrerad SFI

Namn:
Vårdintegrerad SFI
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Miroi AB, Miroi Nässjö
Projektnummer:
2015/00712
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-11-30
Total projektbudget:
10 807 570
Beviljat ESF-stöd:
7 196 324
Kontaktperson:
Ingrid Malm
E-post:
ingrid.malm@miroi.se
Specifikt mål:
2.3

Målsättningen med detta projekt är att utveckla, implementera och brett marknadsföra en ny modell för yrkesintegrerad SFI-undervisning med vårdinriktning. Det övergripande syftet är att ta fram ett arbetssätt som reducerar utanförskap och främjar integration av utrikes födda. Undervisningen i svenska språket skall vara helt integrerad med vård/omsorgsutbildningen och flexibel med utgångspunkter i deltagarnas individuella behov och vårdgivarnas kompetenskrav. Projektet planeras och genomförs med fokus på jämställdhet och minst hälften av deltagarna skall vara män.