2015/00698 - Ökad hälsa i Åre kommun

Diarienummer:
2015/00698
Namn:
Ökad hälsa i Åre kommun
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00698
Projektägare:
Åre Kommun, Åre Kommun/kommunledningsförvaltningen
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
925
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-07-31
Total projektbudget:
3 968 376
Beviljat ESF-stöd:
2 976 357
Kontaktperson:
Gunvor Sundin
E-post:
gunvor.sundin@are.se
Stödmottagare postnr:
83005
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Åre kommun söker medel från Europeiska socialfonden för att kompetensutveckla sina anställda med hjälp av Lean metoden. Kommunen har under de senaste åren haft flera byten av högre chefer och från 2015 en ny politisk majoritet vilket förändrat den politiska kartan. Sjuktalen överlag, och framför allt bland kvinnor, ligger på en alltför hög nivå och är i stigande. Av våra 925 anställda är knappt 80 % kvinnor. Jämfört med privat sektor är sjuktalen dubbelt så höga. Denna negativa trend vill vi vända genom att utveckla och implementera Lean metoden i våra arbetsprocesser. Lean är ett arbetssätt som skapar ökad delaktighet och engagemang vilket ger våra medarbetare större utrymme och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Lean handlar om att i alla arbetsprocesser fokuserar på det som skapar mervärde för kunder/ kommunmedborgare och därigenom leverera bättre service. Beslut ska fattas så nära våra kommunmedborgare som möjligt. Projektets övergripande och långsiktiga mål är att sänka sjuktalen och bidra till ökad hälsa samtidigt som vi får en effektivare organisation. Projektet har också ett könsbrytande perspektiv då vi med hjälp av Lean vill locka fler män att arbeta inom kvinnodominerade sektorer.