information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00696 - Arbetsintegrerat lärande

Projektnummer:
2015/00696
Projektägare:
Coompanion Kronoberg, Coompanion Kronoberg
Namn:
Arbetsintegrerat lärande
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2016-02-01 - 2017-01-31
Total projektbudget:
1 814 476
Beviljat ESF-stöd:
852 804
Kontaktperson:
Nina Englund
E-post:
nina.englund@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
35115
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118
Utvärderingsrapporter:

Coompanion och arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har erfarenhet av att kvinnor och män med kort utbildning, funktionsnedsättning och utländsk bakgrund har särskilda svårigheter att få inträde och fäste på arbetsmarknaden. ASF anställer och sysselsätter personer som står långt från arbetsmarknaden genom meningsfulla arbetsuppgifter, tjänster och produkter som säljs på marknaden. ASF ser möjligheterna och kompenserar arbetsnedsättning. Projektet Arbetsintegrerat Lärande skall i samarbete mellan Coompanion, ASF, Linnéuniversitetet, studieförbundet ABF och Grimslövs folkhögskola utveckla en tydlig, systematisk, jämställd arbetsmodell för arbetsintegrerat lärande för att stärka kvinnor och mäns möjligheter till livslångt lärande. I utvecklingen av projektet medverkar också kommunen, regionen och arbetsförmedlingen. Förväntat resultat är en kartläggning och dokumentation av målgruppens och organisationernas behov för att lära, en arbetsmodell för arbetsintegrerat livslångt lärande samt fördjupad samverkan mellan lärosäten och arbetsintegrerande sociala företag. Projektet kommer att följas av en lärande utvärdering.