2015/00695 - TRIA

Diarienummer:
2015/00695
Namn:
TRIA
Projektnummer:
2015/00695
Projektägare:
Kramfors kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2016-01-11 - 2017-12-31
Total projektbudget:
9 739 214
Beviljat ESF-stöd:
6 488 664
Kontaktperson:
Tommy Laurell
E-post:
tommy.laurell@kramfors.se
Stödmottagare postnr:
87280
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

TRIA är ett projekt som ska leda ungdomar mot ökad medvetenhet, stärkt självkänsla och ökad utbildningsbarhet med mål att bli anställningsbara. Verksamheten ska ge känsla av sammanhang mellan individ, utbildning, arbete, privatliv samt social- och ekonomisk trygghet. Samsyn och helhetsperspektiv är grunden för att projektet ska kunna göra ungdomar medvetna om sin egen utvecklingsmöjlighet och få dem att känna sig trygga som jämställda samhällsmedborgare. Projektet syftar till att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter.Genom beprövade och vidareutvecklade insatser samt fungerande arbetsmetoder ge bästa möjliga stöd och vägledning till individer i målgruppen för att de ska komma vidare till studier eller arbete. Insatserna kommer att vara individanpassade och bedrivas inom flera förvaltningar i Kramfors kommun. Med utökade resurser kommer uppsatta mål uppnås.