information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00695 - TRIA

Namn:
TRIA
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Kramfors kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2015/00695
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2016-01-11 - 2017-12-31
Total projektbudget:
9 739 214
Beviljat ESF-stöd:
6 488 664
Kontaktperson:
Tommy Laurell
E-post:
tommy.laurell@kramfors.se
Specifikt mål:
3

TRIA är ett projekt som ska leda ungdomar mot ökad medvetenhet, stärkt självkänsla och ökad utbildningsbarhet med mål att bli anställningsbara. Verksamheten ska ge känsla av sammanhang mellan individ, utbildning, arbete, privatliv samt social- och ekonomisk trygghet. Samsyn och helhetsperspektiv är grunden för att projektet ska kunna göra ungdomar medvetna om sin egen utvecklingsmöjlighet och få dem att känna sig trygga som jämställda samhällsmedborgare. Projektet syftar till att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter.Genom beprövade och vidareutvecklade insatser samt fungerande arbetsmetoder ge bästa möjliga stöd och vägledning till individer i målgruppen för att de ska komma vidare till studier eller arbete. Insatserna kommer att vara individanpassade och bedrivas inom flera förvaltningar i Kramfors kommun. Med utökade resurser kommer uppsatta mål uppnås.