2015/00691 - Hållbart arbetsliv

Diarienummer:
2015/00691
Namn:
Hållbart arbetsliv
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00691
Projektägare:
Sundsvalls Kommun, Sundsvalls kommun
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
228
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-07-31
Total projektbudget:
8 703 909
Beviljat ESF-stöd:
6 521 466
Kontaktperson:
Annica Lidström
E-post:
annica.lidstrom@sundsvall.se
Stödmottagare postnr:
85185
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projekt hållbart arbetsliv fokuserar på att främja hälsa och förebygga ohälsa i Sundsvalls kommunkoncern genom kompetensutveckling och omfattar både preventiva, främjande insatser såväl som promotiva (efterhjälpande) insatser. Syftet är att bidra till jämlik hälsa och hållbar organisering för att möta aktuella kompetensutvecklingsbehov och krav som finns i Sundsvalls kommun inom området arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet. Med ett hälsofrämjande perspektiv genom kompetensutveckling vill projektet öka kunskapen om samband mellan arbete, hälsa och fokusera på det som bibehåller och utvecklar hälsa, det vill säga friskfaktorer, och i lärande miljöer prova metoder som ökar beredskap och kompetens för ett mer hållbart arbetsliv. Syftet som är att skapa en långsiktig förändring i hela kommunen bidrar till den önskade effekten om lägre sjukskrivningstal.