information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00691 - Hållbart arbetsliv

Namn:
Hållbart arbetsliv
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Sundsvalls Kommun, Sundsvalls kommun
Projektnummer:
2015/00691
Planerat antal deltagare:
228
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-07-31
Total projektbudget:
8 703 909
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
6 521 466
Kontaktperson:
Annica Lidström
E-post:
annica.lidstrom@sundsvall.se
Specifikt mål:
1.1

Projekt hållbart arbetsliv fokuserar på att främja hälsa och förebygga ohälsa i Sundsvalls kommunkoncern genom kompetensutveckling och omfattar både preventiva, främjande insatser såväl som promotiva (efterhjälpande) insatser. Syftet är att bidra till jämlik hälsa och hållbar organisering för att möta aktuella kompetensutvecklingsbehov och krav som finns i Sundsvalls kommun inom området arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet. Med ett hälsofrämjande perspektiv genom kompetensutveckling vill projektet öka kunskapen om samband mellan arbete, hälsa och fokusera på det som bibehåller och utvecklar hälsa, det vill säga friskfaktorer, och i lärande miljöer prova metoder som ökar beredskap och kompetens för ett mer hållbart arbetsliv. Syftet som är att skapa en långsiktig förändring i hela kommunen bidrar till den önskade effekten om lägre sjukskrivningstal.