2015/00689 - Ung Kraft Arena

Name:
Ung Kraft Arena
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Sundsvalls kommun, Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (Favi)
Projektnummer:
2015/00689
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
19 912 816
Beviljat ESF-stöd:
9 358 580
Kontaktperson:
Mari Marell
E-post:
mari.marell@sundsvall.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet syftar till att utveckla en anpassad arena för att möta en målgrupp som står långt ifrån arbetsmarknadsåtgärder, arbete och studier. Arenan kommer att möjliggöra en plats för deltagare att växa i och träna på så att de får de rätta förutsättningarna för att kunna komma i arbete eller studier och bryta sitt utanförskap.