2015/00685 - Plattform U

Diarienummer:
2015/00685
Namn:
Plattform U
Projektnummer:
2015/00685
Projektägare:
Örnsköldsviks kommun, Välfärdsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Mellersta Norrland
Planerat antal deltagare:
66
Projektperiod:
2016-01-11 - 2017-12-29
Total projektbudget:
6 549 648
Beviljat ESF-stöd:
4 387 050
Kontaktperson:
Marina Rönnfjord Vedin
E-post:
marina.ronnfjord-vedin@ornskoldsvik.se
Stödmottagare postnr:
89188
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

"Jag gick i lite olika insatser men sedan iddes jag inte. En ringde en gång, jag svarade inte. Har inte hört något mer sedan." Pojke 19 år (OBS, exempel ej från Örnsköldsvik)
I Örnsköldsvik kommer vi att följa varenda ungdom genom hela systemet. Alla ska bli sedda och få den individuella hjälp de behöver. Ingen ska tappas mellan stolarna. Det är i grunden vad projektet Plattform U handlar om.
Vår målgrupp är unga 15-24 år som varken arbetar, studerar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen. Flertalet egenfinansierade förstudier har gjorts i länet och i Örnsköldsviks kommun. Det står klart att det finns en mängd bra verksamheter för denna målgrupp men en del individer faller mellan verksamheterna. Projektet Plattform U finns till för att möta individens specifika behov, hålla koll på varenda ungdom, och coacha dem till rätt insats om den insatsen finns, eller skapa rätt insats om det är vad som krävs.
Plattform U utgör rent konkret en fysisk mötesplats där det finns anställd personal, coacher, som arbetar direkt med ungdomarna. Dessa coachar får en särskild utbildning i samtliga stödsystem samt normkritik (genus, socialbakgrund, funktionsnedsättning, hbtq, etnicitet) och de är särskilt lämpade att arbeta med målgruppen. Vi vet att målgruppen ofta försvunnit från skolan på grund av olika former av utsatthet och att behovet av vuxenstöd, att bli sedd och uppmärksammad är stort. En del behöver hjälp att komma upp på morgon, en del behöver praktik och andra studiehöjande insatser. Genom Plattform U i kombination med befintliga insatser kan vi ge dem detta.
Plattform U utgör en del av en kommunövergripande satsning under namnet Li-fi (Lots-in-för-individen). I denna övergripande satsning finns såväl kommunledning som arbetsförmedling, försäkringskassa och näringsliv. Att Plattform U utgör en del av den övergripande satsningen garanterar dess långsiktighet och genomslagskraft. Det finns många som vill samma sak, att följa och stödja individen.