2015/00682 - Hela Vägen

Name:
Hela Vägen
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Investera Mittsverige AB, Investera Mittsverige AB
Projektnummer:
2015/00682
Planerat antal deltagare:
520
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-01-31
Total projektbudget:
41 511 757
Beviljat ESF-stöd:
19 311 593
Kontaktperson:
Anna Karin Wiklund
E-post:
annakarin@helavagenmitt.se
Specifikt mål:
2.1

Projektet "Hela Vägen" drivs på initiativ av näringslivets aktörer och har för avsikt att förstärka etableringen på arbetsmarknaden bland de individer som idag befinner sig utanför densamma. Detta skall ske genom att tillämpa tidigare beprövade och framgångsrika metoder framtagna av (ESF)projekt och kombinera dessa med en ny samverkansform mellan offentliga aktörer och arbetsgivare som vill realisera sina önskemål om ett ökat social ansvarstagande.