2015/00681 - Framtidsjobb Avesta

Name:
Framtidsjobb Avesta
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Avesta kommun, Arbetsmarknadsenheten
Projektnummer:
2015/00681
Planerat antal deltagare:
153
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
12 839 810
Beviljat ESF-stöd:
6 040 329
Kontaktperson:
Maria Eriksson
E-post:
maria.a.eriksson@avesta.se
Specifikt mål:
2.3

Syftet med projektet är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden genom att delta i ett program med introduktion, praktik och utslussning med riktning mot yrken som framöver kommer att få brist på personal: gröna näringar, vård/omsorg och teknik/industri.
Målgruppen är personer mellan 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden med uttalat intresse för gröna näringar, vård/omsorg och teknik/industri.
Projektet ska fläta samman de erfarenheter och kompetenser som finns i de olika förvaltningarna i kommunen, i andra organisationer och i näringslivet för att gemensamt stödja individerna i sin process mot arbete och studier inom ovanstående branscher.
Projektet kommer också bidra till att öka ett normkritiskt tänkande kringarbete och arbetsmarknad hos både projektets personal, handläggare, arbetsgivare och deltagare i projektet.
Långsiktiga effekter: Företagen får den kompetens de behöver för att utvecklas och kan stanna på orten och arbetslösheten sänks. Avesta kommun har en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.