information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00681 - Framtidsjobb Avesta

Projektnummer:
2015/00681
Projektägare:
Avesta kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Framtidsjobb Avesta
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
153
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
12 839 810
Beviljat ESF-stöd:
6 040 329
Kontaktperson:
Maria Eriksson
E-post:
maria.a.eriksson@avesta.se
Stödmottagare postnr:
77481
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Syftet med projektet är att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden genom att delta i ett program med introduktion, praktik och utslussning med riktning mot yrken som framöver kommer att få brist på personal: gröna näringar, vård/omsorg och teknik/industri.
Målgruppen är personer mellan 16-64 år som står långt ifrån arbetsmarknaden med uttalat intresse för gröna näringar, vård/omsorg och teknik/industri.
Projektet ska fläta samman de erfarenheter och kompetenser som finns i de olika förvaltningarna i kommunen, i andra organisationer och i näringslivet för att gemensamt stödja individerna i sin process mot arbete och studier inom ovanstående branscher.
Projektet kommer också bidra till att öka ett normkritiskt tänkande kringarbete och arbetsmarknad hos både projektets personal, handläggare, arbetsgivare och deltagare i projektet.
Långsiktiga effekter: Företagen får den kompetens de behöver för att utvecklas och kan stanna på orten och arbetslösheten sänks. Avesta kommun har en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.