information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00672 - AC Lyftet 2.0

Projektnummer:
2015/00672
Projektägare:
Lycksele kommun, Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning
Namn:
AC Lyftet 2.0
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-06-30
Total projektbudget:
4 917 095
Beviljat ESF-stöd:
3 693 294
Kontaktperson:
Elin Larsson
E-post:
elin.larsson@lycksele.se
Stödmottagare postnr:
92181
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

AC Lyftet 2.0 ska utbilda ledare och chefer i Västerbottens 8 krympande inlandskommuner. Utbildningarna ska indelas enligt 4 olika moduler som anpassats efter såväl kommunernas behov som regionala och nationella utvecklingsstrategier.
Fokus på ledarskap och medarbetarskapsutbildningarna är:
- att leda i förändring och för effektivisering.
- att leda och verka i samverkan inom och mellan kommunerna samt med externa aktörer.
- att leda och verka för ökad innovationskraft och digitalisering
- att leda och verka i en mer mångkulturell miljö
Projektet ska parallellt med utbildningarna bygga upp en struktur för samverkan kring kompetensförsörjning inom de 8 inlandskommunerna. Kompetensförsörjning är en ödesfråga i inlandet och kommunerna måste hitta ett sätt att ta ett större ansvar för det i sin egen kommun som ett led i att klara sina kommunala åtaganden trots en krympande ekonomi.