2015/00672 - AC Lyftet 2.0

Diarienummer:
2015/00672
Namn:
AC Lyftet 2.0
Projektnummer:
2015/00672
Projektägare:
Lycksele kommun, Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-06-30
Total projektbudget:
4 917 095
Beviljat ESF-stöd:
3 693 294
Kontaktperson:
Elin Larsson
E-post:
elin.larsson@lycksele.se
Stödmottagare postnr:
92181
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

AC Lyftet 2.0 ska utbilda ledare och chefer i Västerbottens 8 krympande inlandskommuner. Utbildningarna ska indelas enligt 4 olika moduler som anpassats efter såväl kommunernas behov som regionala och nationella utvecklingsstrategier.
Fokus på ledarskap och medarbetarskapsutbildningarna är:
- att leda i förändring och för effektivisering.
- att leda och verka i samverkan inom och mellan kommunerna samt med externa aktörer.
- att leda och verka för ökad innovationskraft och digitalisering
- att leda och verka i en mer mångkulturell miljö
Projektet ska parallellt med utbildningarna bygga upp en struktur för samverkan kring kompetensförsörjning inom de 8 inlandskommunerna. Kompetensförsörjning är en ödesfråga i inlandet och kommunerna måste hitta ett sätt att ta ett större ansvar för det i sin egen kommun som ett led i att klara sina kommunala åtaganden trots en krympande ekonomi.