information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00657 - På väg

Namn:
På väg
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, SV Värmland Karlstad
Projektnummer:
2015/00657
Planerat antal deltagare:
127
Projektperiod:
2016-03-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
18 951 352
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
8 906 862
Kontaktperson:
Jenny Linzie
E-post:
jenny.linzie@sv.se
Specifikt mål:
2.3

Statistiken visar att det finns en arbetspotential bland utlandsfödda värmlänningar som inte utnyttjas idag. I Värmlands län är liksom på nationell nivå arbetslösheten betydligt högre bland utlandsfödda än bland svenskfödda. Värmland tjänar på att ta till vara på hela befolkningsens kompetenser och behov finns därför för insatser som stärker utlandsföddas anställningsbarhet och att synliggöra utlandsföddas kompetens. Utlandsfödda är dock inte en homogen grupp, inom gruppen finns stora skillnader i tex utbildningsgrad och arbetslivserfarenhet. Vissa grupper utlandsfödda har svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden, bl.a finns skillnader mellan män och kvinnor och beroende på arbetslivserfarenhet och utbildning. För att nå rätt individer med rätt aktiviteter finns därför ett behov av att ta fram metodik för och genomföra riktade aktiviteter till en "smalare" målgrupp än "utlandsfödda". Genom smart specialisering kan resultaten för målgruppen förbättras. Vi har definierat behov av särskilt riktade aktiviteter till målgruppen utlandsfödda kvinnor med låg utbildning och liten eller ingen arbetslivserfarenhet i några värmländska kommuner.

Projektets syfte är att tillämpa och utveckla metoder för att öka övergången till studier och arbete samt arbetsmarknadspolitiska program för utlandsfödda kvinnor med låg utbildning och/eller liten arbetslivserfarenhet och att öka anställningsbarhet och minskad långtidsarbetslöshet hos målgruppen.

Projektet är ett metodutvecklingsprojekt och handlar dels om att ta fram ny metodik och dels om att prova beprövad metodik i nya kombinationer. Utgångspunkten är att en väl sammansatt kombination av metoder i en sammansatt kursverksamhet med en väl utformad pedagogik och ett stort deltagarinflytande och samverkan med civilsamhälle och näringsliv ska öka målgruppens beredskap för arbetsmarknaden. Metodiken ska sedan kunna implementeras i Arbetsförmedlingens och kommunernas ordinarie verksamhet. Mottagare för projektets resultat är i första hand Arbetsförmedlingen och samverkande arbetsmarknadsenheter vid kommunerna. Projektägare är Studieförbundet Vuxenskolan, Värmland.