information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00656 - Sfi: Klara, färdiga, gå!

Namn:
Sfi: Klara, färdiga, gå!
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Umeå kommun, Viva komvux/sfi, Viva komvux/sfi
Projektnummer:
2015/00656
Planerat antal deltagare:
164
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-12-31
Total projektbudget:
9 134 243
Beviljat ESF-stöd:
6 100 998
Kontaktperson:
Josefin Denman
E-post:
josefin.denman@umea.se
Specifikt mål:
2.3

Sfi: Klara, färdiga, gå! är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa nyanlända personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå vårt mål:
Steg 1: Klara: breddad undervisning på Sfi:s studieväg 1 med svenska, matematik, omvärldskunskap, arbetsmarknad, hälsa, jämställdhet, kreativa och fysiska aktiviteter – för att skapa grunden.
Steg 2: Färdiga: arbetsträning mellan 3 månader-ca 1 år (individanpassat) för elever som inte klarar fortsatta studier på Sfi:s studieväg 2 - på det vandrarhem och kafé som vår projektpartner GF Chansen kommer att öppna.
Steg 3: Gå!: våra deltagare är redo för arbetsmarknaden "på riktigt" och i en övergångsfas tillsammans med Arbetsförmedlingen hittar vi vägar mot sysselsättning för våra deltagare.
Projektet håller en tydlig jämställdhetsfokus som kommer att genomsyra både material, pedagogik och metod. Detta säkerställs med hjälp av en jämställdhetsstrateg inom kommunen som regelbundet träffar personal och som ingår i styrgruppen, samt att samtlig personal kommer att gå en utbildning i jämställdhet och tillgänglighet.