2015/00655 - Jämställt - hela tiden

Name:
Jämställt - hela tiden
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna
Projektnummer:
2015/00655
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2016-02-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
9 908 343
Beviljat ESF-stöd:
4 642 059
Kontaktperson:
Saga Hillerström
E-post:
saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
1

Projektet syftar till att bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och en ökad jämställdhet i de deltagande organisationerna. Projektet ska utbilda kommunala tjänstemän, politiker och medarbetare för att de ska få kunskap och verktyg att verka för ökad jämställdhetsintegrering i den egna organisationen, bidra till fler kommunala heltidstjänster samt en minskad könsuppdelning på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att ta fram och vidareutveckla metoder och verktyg för ökad jämställdhet och icke-diskriminering. Vidare ska projektet visa hur offentlig sektor kan föregå med gott exempel i arbetet för ökad jämställdhet för privat sektor att ta efter.