information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00650 - Arbetsmarknadsforum

Namn:
Arbetsmarknadsforum
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Region Västerbotten, Region Västerbotten Näringsliv och samhällsbyggnad
Projektnummer:
2015/00650
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-03-04 - 2017-12-31
Total projektbudget:
1 941 082
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
1 941 082
Kontaktperson:
Aurora Pelli
E-post:
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
1.2

Ett gemensamt forum för strategiska arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsforum etableras i Västerbotten. Frågor med bäring på arbetsmarknad, utbildning, långsiktig kompetensförsörjning, mångfald och samt hur aktörerna gemensamt kan arbeta för att möta regionens utmaningar diskuteras och utvecklas. Syftet är stärkt kapacitet för ökad samverkan och koppling mellan utbildningsväsende, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom Västerbotten till nytta för regionens kvinnor och män oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.