2015/00650 - Arbetsmarknadsforum

Name:
Arbetsmarknadsforum
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Region Västerbotten, Region Västerbotten Näringsliv och samhällsbyggnad
Projektnummer:
2015/00650
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2016-03-04 - 2017-12-31
Total projektbudget:
1 941 082
Beviljat ESF-stöd:
1 941 082
Kontaktperson:
Aurora Pelli
E-post:
aurora.pelli@regionvasterbotten.se
Specifikt mål:
1.2

Ett gemensamt forum för strategiska arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsforum etableras i Västerbotten. Frågor med bäring på arbetsmarknad, utbildning, långsiktig kompetensförsörjning, mångfald och samt hur aktörerna gemensamt kan arbeta för att möta regionens utmaningar diskuteras och utvecklas. Syftet är stärkt kapacitet för ökad samverkan och koppling mellan utbildningsväsende, arbetsliv och arbetsplatsförlagt lärande inom Västerbotten till nytta för regionens kvinnor och män oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktionsnedsättning.