information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00648 - Ovttas

Namn:
Ovttas
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Svenska Samernas Riksförbund, Svenska Samernas Riksförbund
Projektnummer:
2015/00648
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-05-31
Total projektbudget:
5 729 418
Beviljat ESF-stöd:
4 246 713
Kontaktperson:
Anna-Marja Kaddik
E-post:
anna-marja@sapmi.se
Specifikt mål:
1.1

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt där den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum. Projektet riktar sig i första hand till företagare, anställda på ett företag och samebyar i Västerbotten och Norrbotten. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna.
Projektet ska med särskilt anpassade utbildningsinsatser och nätverksbildande insatser bidra till målgruppens utveckling inom berörda områden, och i förlängningen utveckling av det samiska samhället och kulturen.

Utbildningar som på olika sätt berör den samiska basnäringen renskötsel är ett prioriterat område. För att öka tillgängligheten och med jämställdhet som fokus är insatserna särskilt skräddarsydda för att passa målgruppens behov och önskemål.

Med fokus på långsiktiga effekter och fortsatt kunskapsinhämtande bygger projektet en IT-plattform för distansoberoende lärande där kursmaterial från de olika utbildningarna ska finnas tillgängligt för deltagarna även efter projektets slut. För att garantera fortsatt underhåll av material integreras IT-plattformen i den ordinarie verksamhetens IT-lösning. Projektet ska även utveckla policyer för hållbar utveckling och jämställdhet.