2015/00645 - Helikoopter

Name:
Helikoopter
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Coompanion Norrbotten ekonomisk förening, Coompanion Norrbotten ek för
Projektnummer:
2015/00645
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-02-15 - 2018-06-30
Total projektbudget:
4 439 803
Beviljat ESF-stöd:
3 335 063
Kontaktperson:
Roine Karlsson
E-post:
roine.karlsson@coompanion.se
Specifikt mål:
1

Helikoopter - löser samhällsutmaningar, stärker konkurrensförmågan samt lyfter individerna och de olika kooperativ inom vilka de är sysselsatta, genom kompetensutveckling och nya samarbeten i hela Norr- och Västerbotten.

Projektet riktar sig till kooperativ och arbetsintegrerande sociala kooperativ. Målgruppen är både anställda i företagen samt de män och kvinnor som saknar anställning och fast förankring på arbetsmarknaden men som deltar i arbetsträning/praktik hos de arbetsintegrerande sociala kooperativen.

Insatserna är branschöverskridande och fokuserar på tre identifierade områden: Hållbart företagande, Digital kompetens och Affärsutveckling.

Många av kooperativen i regionen tillhör kategorin små och mellanstora företag och har som sådana begränsade resurser att satsa på kompetens- och organisationsutveckling. Situationen för de arbetsintegrerande sociala kooperativen i regionen är än mer utsatt. Kooperativen har en stor potential i att lösa samhällsutmaningar på utflyttningsorter samt fylla behovsluckor där offentlighet och traditionellt företagande inte har lyckats. Ekonomiska föreningar är den företagsform som i dagsläget växer mest i Sverige, lockar ungdomar och kvinnor samt har mer jämställd ledning/styrelse.

Projektet drivs enligt en innovativ modell där kooperativ och arbetsintegrerande sociala kooperativ kompetensutvecklas tillsammans och lär utav varandra i så stor utsträckning som möjligt. Inte minst vad gäller jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Modellen testas och utvärderas inom ramen för detta projekt.