information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00645 - Helikoopter

Namn:
Helikoopter
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Coompanion Norrbotten ekonomisk förening, Coompanion Norrbotten ek för
Projektnummer:
2015/00645
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-02-15 - 2018-06-30
Total projektbudget:
4 439 803
Beviljat ESF-stöd:
3 335 063
Kontaktperson:
Roine Karlsson
E-post:
roine.karlsson@coompanion.se
Specifikt mål:
1.1

Helikoopter - löser samhällsutmaningar, stärker konkurrensförmågan samt lyfter individerna och de olika kooperativ inom vilka de är sysselsatta, genom kompetensutveckling och nya samarbeten i hela Norr- och Västerbotten.

Projektet riktar sig till kooperativ och arbetsintegrerande sociala kooperativ. Målgruppen är både anställda i företagen samt de män och kvinnor som saknar anställning och fast förankring på arbetsmarknaden men som deltar i arbetsträning/praktik hos de arbetsintegrerande sociala kooperativen.

Insatserna är branschöverskridande och fokuserar på tre identifierade områden: Hållbart företagande, Digital kompetens och Affärsutveckling.

Många av kooperativen i regionen tillhör kategorin små och mellanstora företag och har som sådana begränsade resurser att satsa på kompetens- och organisationsutveckling. Situationen för de arbetsintegrerande sociala kooperativen i regionen är än mer utsatt. Kooperativen har en stor potential i att lösa samhällsutmaningar på utflyttningsorter samt fylla behovsluckor där offentlighet och traditionellt företagande inte har lyckats. Ekonomiska föreningar är den företagsform som i dagsläget växer mest i Sverige, lockar ungdomar och kvinnor samt har mer jämställd ledning/styrelse.

Projektet drivs enligt en innovativ modell där kooperativ och arbetsintegrerande sociala kooperativ kompetensutvecklas tillsammans och lär utav varandra i så stor utsträckning som möjligt. Inte minst vad gäller jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Modellen testas och utvärderas inom ramen för detta projekt.