2015/00641 - Plugga klart 2

Name:
Plugga klart 2
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Region Dalarna, Kultur och Bildning/Regional utveckling
Projektnummer:
2015/00641
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
47 828 520
Beviljat ESF-stöd:
22 387 643
Kontaktperson:
Karin Funcke
E-post:
karin.funcke@regiondalarna.se
Specifikt mål:
2.1

Plugga klart 2 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolorna och några högstadieskolor i Dalarna. Syftet är att minska och förebygga skolavhoppen i Dalarna. För att på sikt minska arbetslösheten och utanförskap.

Projektet ska stärka och komplettera den verksamhet som redan görs i skolorna genom att utveckla verksamheter som är förebyggande för de elever, som riskerar att hoppa av skolan i förtid. Insatserna bygger på erfarenheterna från Plug In och Unga till arbete (W18-24), som bedrivits de senaste åren. Insatserna kan vara; tidig upptäckt med elevcoach/samordnare, studieverkstad, språkstöd samt överlämning från grundskola. Jämställdhetskunskap kommer att erbjudas de elever och skolpersonal som deltar för att bryta könssegregeringen och öka möjligheterna för eleverna i sina kommande val.