2015/00640 - Plugga klart 1

Name:
Plugga klart 1
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Region Dalarna, Region Dalarna
Projektnummer:
2015/00640
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2016-01-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
11 673 106
Beviljat ESF-stöd:
5 481 983
Kontaktperson:
Göran Ehn
E-post:
goran.ehn@regiondalarna.se
Specifikt mål:
1

Plugga klart 1 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolor och högstadieskolor (cirka 25) i Dalarna. Syftet är att förebygga skolavhopp för att på sikt minska arbetslöshet och utanförskap.

Projektet ska stärka och komplettera den verksamhet som redan görs i skolorna genom att genomföra kompetensutveckling för skolpersonal avseende förhållningssätt och bemötande som även ska inkludera genusperspektivet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Insatserna bygger på erfarenheterna från Plug In och Unga till arbete (W18-24), vilka har identifierat personalens förhållningssätt och bemötande som viktiga framgångsfaktorer för att förebygga avhopp.