information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00640 - Plugga klart 1

Namn:
Plugga klart 1
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Region Dalarna, Region Dalarna
Projektnummer:
2015/00640
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2016-01-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
11 673 106
Beviljat ESF-stöd:
5 481 983
Kontaktperson:
Göran Ehn
E-post:
goran.ehn@regiondalarna.se
Specifikt mål:
1.1

Plugga klart 1 är ett regionalt projekt tillsammans med gymnasieskolor och högstadieskolor (cirka 25) i Dalarna. Syftet är att förebygga skolavhopp för att på sikt minska arbetslöshet och utanförskap.

Projektet ska stärka och komplettera den verksamhet som redan görs i skolorna genom att genomföra kompetensutveckling för skolpersonal avseende förhållningssätt och bemötande som även ska inkludera genusperspektivet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Insatserna bygger på erfarenheterna från Plug In och Unga till arbete (W18-24), vilka har identifierat personalens förhållningssätt och bemötande som viktiga framgångsfaktorer för att förebygga avhopp.