information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00638 - IVA -Inkludera Validera Arbeta

Projektnummer:
2015/00638
Projektägare:
Sunderby Folkhögskola, Sunderby Folkhögskola
Namn:
IVA -Inkludera Validera Arbeta
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-12-28
Total projektbudget:
17 234 307
Beviljat ESF-stöd:
8 107 102
Kontaktperson:
Catharina Ljungcrantz
E-post:
catharina@sunderby.fhsk.se
Stödmottagare postnr:
95442
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Tretton folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samarbetar för att skapa utbildningar för människor som lever under begränsande villkor. Det kan bero på personliga förutsättningar eller omgivningens bristande stöd. Samarbete etableras med det lokala näringslivet, offentliga och ideella organisationer. Syftet är att skapa utbildningar som varvar teori och praktik, samt är anpassade till arbetsmarknadens och den enskildes behov. Möjliga arbetsgivare är delaktiga i hela processen och eleverna blir deras adepter. Folkhögskolorna utgör ett stöd till den lokala arbetsmarknaden och har när projektet avslutats etablerad en modell för flexibla utbildningar där den enskildes kompetens är validerad och hindren för att få ett arbete undanröjts.