2015/00638 - IVA -Inkludera Validera Arbeta

Name:
IVA -Inkludera Validera Arbeta
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Sunderby Folkhögskola, Sunderby Folkhögskola
Projektnummer:
2015/00638
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-12-28
Total projektbudget:
17 234 307
Beviljat ESF-stöd:
8 107 102
Kontaktperson:
Catharina Ljungcrantz
E-post:
catharina@sunderby.fhsk.se
Specifikt mål:
2.1

Tretton folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samarbetar för att skapa utbildningar för människor som lever under begränsande villkor. Det kan bero på personliga förutsättningar eller omgivningens bristande stöd. Samarbete etableras med det lokala näringslivet, offentliga och ideella organisationer. Syftet är att skapa utbildningar som varvar teori och praktik, samt är anpassade till arbetsmarknadens och den enskildes behov. Möjliga arbetsgivare är delaktiga i hela processen och eleverna blir deras adepter. Folkhögskolorna utgör ett stöd till den lokala arbetsmarknaden och har när projektet avslutats etablerad en modell för flexibla utbildningar där den enskildes kompetens är validerad och hindren för att få ett arbete undanröjts.