information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00636 - Framgången

Projektnummer:
2015/00636
Projektägare:
Falu kommun, Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen, AIK
Namn:
Framgången
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2016-01-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
25 997 294
Beviljat ESF-stöd:
12 170 595
Kontaktperson:
Antonis Kassitas
E-post:
antonis.kassitas@falun.se
Stödmottagare postnr:
79183
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Framgången ska arbeta för att hitta nya metoder för en effektiv väg fram till självförsörjning för de målgrupper som står allra längst från arbetsmarknaden. Det vill vi göra genom att etablera en vuxensluss med åtgärder som, utifrån varje enskild persons situation, leder närmare arbetsmarknaden. Djupintervjuer under förberedelsefasen kommer att verifiera behovet av åtgärder. Flera metoder tidigare formade inom ESF kommer att användas med målet att hitta implementering inom vår kommun t ex Supported Employment och Supported Education. Vidare vill vi utprova en modell för flexibel yrkesinriktad SFI. Vuxenutbildningens utbildningar är ytterligare en metod.

I projekt Framgången ska samverkan mellan myndigheter leda till fördjupad kartläggning av målgruppen och de ska pröva nya vägar mot självförsörjning genom förstärkt stöd. Målgrupperna är utrikes födda, funktionsnedsatta och långtidsinskrivna på Arbetsförmedlingen, över 24 år. Målet är att minska och bryta bidragsbaserad försörjning och passivitet. Målet är också att hitta anpassade yrkesutbildningar som leder till arbete efter förmåga företrädesvis i bristyrken. Ett socioekonomiskt perspektiv genomsyrar projekt Framgången.

I Falun har vi en högre andel i försörjningsstöd än jämförbara kommuner i Sverige och hos Arbetsförmedlingen visar statistiken på ökande antal personer som står mycket långt från arbetsmarknaden. Båda dessa faktorer visar på behovet av förändrade samverkansmetoder vilket vi vill göra genom en vuxensluss.

Den stora utmaningen på Faluns arbetsmarknad är att matcha stora pensionsavgångar inom bla vård, omsorg, handel & service och industri mot de arbetssökande med kort utbildningsbakgrund och många utrikesfödda. Arbetssökande som behöver extra insatser för att bli anställningsbara är projekt Framgångens viktigaste mål. Att koppla samman arbetsmarknadens behov med tillgänglig arbetskraft och stödja med rätt insatser dels från vuxenutbildningen och även Arbetsförmedlingen så att utanförskapet minskar. De sociala företagen är en ny och viktig arbetsmarknad som behöver utvecklas lokalt med utgångspunkt i den policy som Falu kommun antagit.