2015/00626 - Framtid - studiehandledare

Diarienummer:
2015/00626
Namn:
Framtid - studiehandledare
Projektnummer:
2015/00626
Projektägare:
Högskolan i Gävle, Högskolan i Gävle. Akademin för utbildning och ekonomi
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2016-02-01 - 2018-02-28
Total projektbudget:
6 569 875
Beviljat ESF-stöd:
3 081 612
Kontaktperson:
Liselotte Sjöström Wallin
E-post:
glafira.sorensson@hig.se
Stödmottagare postnr:
80176
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet "Framtid – studiehandledare" syftar till att ge personer med utländsk bakgrund, vilka står långt från arbetsmarkanden, kunskap och förmåga att arbeta som studiehandledare i grund- och gymnasieskolor, samt en plattform in på arbetsmarknaden och/eller för fortsatta studier.

De stora flyktingströmmarna leder till att antalet barn och ungdomar med utländsk bakgrund ökar i Gävleborgs läns skolor. Dessa barn och ungdomar har rätt till att få studiehandledning på sitt modersmål, om de behöver det. Studiehandledningen är en form att språkstöd som syftar till att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.

Kommunerna i Gävlebogs län har idag ett akut behov av att rekrytera studiehandledare, men har svårt att hitta den kompetens man söker. Genom ett samarbete mellan länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Gävle, ska 80 personer erbjudas utbildning och praktik för att därefter kunna matchas mot kommunernas behov av att anställa studiehandledare.