2015/00624 - ASAP - AS SOON AS POSSIBLE

Diarienummer:
2015/00624
Namn:
ASAP - AS SOON AS POSSIBLE
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00624
Projektägare:
Robertsfors Kommun, Kommunledningskontoret
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2016-01-04 - 2018-12-31
Total projektbudget:
5 377 638
Beviljat ESF-stöd:
2 533 444
Kontaktperson:
Jan Paulsson
E-post:
jan.paulsson@robertsfors.se
Stödmottagare postnr:
91581
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet ASAP har jobbat med personer från alla målgrupper. Arbetet har alltid haft ett tydligt individfokus även om mycket av utbildningsinsatserna skett i grupper av deltagare. Av de 51 personer som varit inskrivna som deltagare har 32 gått vidare till arbete eller studier, 7 personer har deltagit i projektet med ett särskilt syfte som exempelvis språkträning, studera enskilda ämnen eller delta i en kortare utbildningsinsats. Ett antal har deltagit i projektet för att under en övergångsperiod ha meningsfull och samhällsnyttig sysselsättning, ofta i väntan på pension.
Projektet har under projektperioden skapat arbetstillfällen med arbetsuppgifter som lämpat sig för arbetsträning och rehabilitering. En av dessa arbetsplatser har varit returmarknaden Bruksam som blir kvar som en kommunal verksamhet.
Erfarenheterna från ASAP tillvaratas i den arbetsmarknadsenhet som kommunen startat under projektperioden och överförs direkt i ett kommande ESF-projekt med namnet TIR.
Den arbetsmetod som används inom ASAP bygger på en trappa där steg ett är att skapa en relation bygg på tillit och förtroende, därefter hjälpa individen att se sig själv i ett sammanhag som är begripligt, hanterbart och meningsfullt, (KASAM) som bygger självkänsla och först därefter inventera individens kompetens, kunskap och vilja. För projektet har det varit viktigt att undvika att ha synpunkter på deltagarnas egna förhoppningar om framtiden och kommande yrkesval, däremot informerat om arbetsmarknadens behov och det faktiska utbudet av utbildningsvägar.
Projektet har haft 51 en deltagare varav 32 ha gått vidare till arbete eller utbildning. Den gemensamma lokal med gott om utrymme för deltagare har varit en viktig arena för deltagarna där de haft möjlighat att träffa människor med halt annan bakgrund än de själva och getts möjlighet att själva skapa en "arbetsplatskultur". De kultur som skapades har inneburit att deltagarna kunna stötta varandra vad gäller konkreta kunskaper (hur gör jag rapporten till Försäkringskassan?) och stöttat varandra i svåra beslut (Ska jag söka jobbet? Törs jag säga att jag inte vill?)