2015/00522 - Yrke, kvalifikation, rörlighet

Diarienummer:
2015/00522
Namn:
Yrke, kvalifikation, rörlighet
Projektnummer:
2015/00522
Projektägare:
Ratio - näringslivets forskningsinstitut, Ratio - näringslivets forskningsinstitut
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
4
Projektperiod:
2015-10-01 - 2016-05-31
Total projektbudget:
1 950 468
Beviljat ESF-stöd:
1 461 204
Kontaktperson:
Nils Karlson
E-post:
nils.karlson@ratio.se
Stödmottagare postnr:
10364
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens. Metoder och kriterier av detta slag saknas idag, vilket skapar betydande svårigheter för kompetensutveckling, omställning, rörlighet, jämställdhet och matchning på svensk arbetsmarknad.
Projektets mål är att utvecklade branschöverskridande, nivåbestämda yrkeskvalifikationer kan implementeras och bidra till förbättrad matchning, integration, livslångt lärande, omställning, jämställdhet och, i förlängningen, förbättrad kompetensförsörjning inom svenskt näringsliv.