information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00522 - Yrke, kvalifikation, rörlighet

Projektnummer:
2015/00522
Projektägare:
Ratio - näringslivets forskningsinstitut, Ratio - näringslivets forskningsinstitut
Namn:
Yrke, kvalifikation, rörlighet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
4
Projektperiod:
2015-10-01 - 2016-05-31
Total projektbudget:
1 950 468
Beviljat ESF-stöd:
1 461 204
Kontaktperson:
Nils Karlson
E-post:
nils.karlson@ratio.se
Stödmottagare postnr:
10364
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens. Metoder och kriterier av detta slag saknas idag, vilket skapar betydande svårigheter för kompetensutveckling, omställning, rörlighet, jämställdhet och matchning på svensk arbetsmarknad.
Projektets mål är att utvecklade branschöverskridande, nivåbestämda yrkeskvalifikationer kan implementeras och bidra till förbättrad matchning, integration, livslångt lärande, omställning, jämställdhet och, i förlängningen, förbättrad kompetensförsörjning inom svenskt näringsliv.