2015/00522 - Yrke, kvalifikation, rörlighet

Name:
Yrke, kvalifikation, rörlighet
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Ratio - näringslivets forskningsinstitut, Ratio - näringslivets forskningsinstitut
Projektnummer:
2015/00522
Planerat antal deltagare:
4
Projektperiod:
2015-10-01 - 2016-05-31
Total projektbudget:
1 950 468
Beviljat ESF-stöd:
1 461 204
Kontaktperson:
Nils Karlson
E-post:
nils.karlson@ratio.se
Specifikt mål:
1

Projektets syfte är att ur ett svenskt företagsperspektiv bidra till att utveckla branschöverskridande metoder och bedömningskriterier för praktisk yrkeskompetens. Metoder och kriterier av detta slag saknas idag, vilket skapar betydande svårigheter för kompetensutveckling, omställning, rörlighet, jämställdhet och matchning på svensk arbetsmarknad.
Projektets mål är att utvecklade branschöverskridande, nivåbestämda yrkeskvalifikationer kan implementeras och bidra till förbättrad matchning, integration, livslångt lärande, omställning, jämställdhet och, i förlängningen, förbättrad kompetensförsörjning inom svenskt näringsliv.