2015/00495 - Civsam integration, arbete

Name:
Civsam integration, arbete
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Forum, huvudkontoret
Projektnummer:
2015/00495
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2015-10-19 - 2016-10-31
Total projektbudget:
2 091 082
Beviljat ESF-stöd:
1 567 198
Kontaktperson:
Ludvig Sandberg
E-post:
ludvig.sandberg@socialforum.se
Specifikt mål:
2.1

Att
- i ett brett partnerskap samla relevanta erfarenheter av vad civilsamhällets organisationer bedriver för verksamheter som når utlysningens målgrupper,
- analysera vilka de viktigaste utmaningarna är som hindrar framgång i att nå målet om att stärka civilsamhällets bidrag till arbetsmarknaden,
- samt att landa i 5-10 projektförslag för genomförandefasen.