information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00493 - PIA

Projektnummer:
2015/00493
Projektägare:
Coompanion Sverige, Coompanion Sverige
Namn:
PIA
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2015-10-19 - 2016-11-30
Total projektbudget:
4 553 722
Beviljat ESF-stöd:
3 400 000
Kontaktperson:
Ragnar Andersson
E-post:
ragnar.andersson@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
11637
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Partnerskap för inkluderande arbetsliv, PIA, kommer att drivas av ett brett partnerskap mellan organisationer och företag inom civilsamhälle/den sociala ekonomin samt organisationer, företag och myndigheter inom den offentliga sektorn. Partnerskapets fokus kommer att ligga på att i en dialogprocess utifrån erfarenheter och analyser identifiera utvecklingsidéer inom ett antal områden för att stärka civilsamhället/den sociala ekonomins förmåga att spela en roll i att uppnå arbetsmarknadspolitikens mål.
De idéer partnerskapet väljer att prioritera att gå vidare med bildar grunden för ett begränsat antal delprojekt (ca 5-10 st). Till varje delprojekt knyts intresserade aktörer som skriver samarbetsavtal och delprojektledare utses. Dessa delprojekt ges resurser för att i lämpliga former fortsätta utveckla idéerna. Vartefter utvärderas återigen i en dialogprocess dessa idéer och partnerskapet bestämmer hur man ska gå vidare. De färdigutvecklade idéerna ska kunna ligga till grund för att utvecklas till nationella genomförandeprojekt inom Socialfonden. Mycket energi kommer att läggas på ett gemensamt lärande inom projektet och skapandet av ett socialt kapital som kan stärka framtida utveckling. Under projektet ska finnas en öppenhet för att ta in nya aktörer i processen. En annan viktig aspekt är att kartlägga vad som händer regionalt och lokalt och försöka koppla samman den utvecklingen med idéutvecklingen på nationell nivå.