information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00441 - Från vision till verkstad

Namn:
Från vision till verkstad
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Länsstyrelsen Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg
Projektnummer:
2015/00441
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
11 174 208
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 250 747
Kontaktperson:
Merja Parviainen
E-post:
merja.parviainen@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
2.1

Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända eller långtidsarbetslösa invandrare att kunna dra nytta av sin kompetens och etablera sig på arbetsmarknaden genom att erbjuda två former av insatser;
Matchning av kompetens
Deltagarna ska erbjudas introduktions- och utbildningsplatser på privata företag och i offentlig verksamhet. En matchning mellan behov och kompetens ska ge individen möjlighet att komma till arbete, validera sina kunskaper eller ta beslut om vidare utbildning som ska öka möjlighet till anställning. Insatserna ska utgå från individens behov men ska ha en tydlig koppling till arbetsgivarens behov och utvecklingsmöjligheter.
Yrkesmentorer
För att förstärka individen möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden, ska projektet erbjuda deltagarna yrkesmentorer. Mentorerna ska vara personer med goda kontakter inom sitt yrkesområde. Mentorerna skall vara dörröppnare och vägledare inom olika yrkesområden. Genom att använda mentorernas yrkesnätverk ges deltagarna och en snabbare väg till arbete och kontakter med den svenska arbetsmarknaden.
Mötesplats
Projektet kommer också att erbjuda övriga ESF-projekt, som vänder sig till samma målgrupp, att ingå i ett samarbete genom att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och råd och stöd när det gäller arbetet med målgruppen.