information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00439 - Värmlands framtid

Namn:
Värmlands framtid
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Staben
Projektnummer:
2015/00439
Planerat antal deltagare:
1337
Projektperiod:
2015-05-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
71 402 008
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
47 817 064
Kontaktperson:
Jennie Fröling
E-post:
jennie.froling@karlstad.se
Specifikt mål:
3

Värmland är i ett utsatt läge; här råder hög ungdomsarbetslöshet och ett stort antal ungdomar får inte fullständiga betyg från gymnasieskolan. Denna situation måste förändras, då den är allvarlig både för den enskilde ungdomen, men också för arbetskraftsutvecklingen i Värmland. "Värmlands framtid" är en unik länsövergripande satsning, som enar samtliga 16 kommuner och aktörer.

Projektet ska stärka och höja kvaliteten i kommunernas befintliga insatser för ungdomar i målgruppen och långsiktigt förhindra socialt utanförskap på grund av arbetslöshet och stigmatiserad självbild. Syftet är tydligt formulerat av projektets aktörer; Minska arbetslösheten och utanförskapet bland unga kvinnor och män i Värmland.

"Värmlands framtid" ska stötta unga i åldern 15-24 år genom förstärkning och arbete med beprövade metoder. Anpassade aktiviteter ska erbjudas utifrån individens behov, formulerade i handlingsplaner. Insatserna ska öka individens anställningsbarhet exempelvis via förberedande aktiviteter såsom coaching, praktik, yrkesvägledning, studier och hälsofrämjande insatser.

Projektet består av en organisation som fungerar som ett övergripande stöd för de 16 ingående delprojekten, med Karlstads kommun som projektägare.

Utanförskapet kostar mycket i självförtroende för ungdomarna och ekonomiskt för samhället. Det är en högt prioriterad fråga för Värmland att fler ungdomar inkluderas och ungdomsarbetslösheten i länet minskar.