2015/00426 - DigIT

Name:
DigIT
Region:
Stockholm
Projektägare:
Stockholms stad, Stockholms stad Äldreförvaltningen
Projektnummer:
2015/00426
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2015-12-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
43 241 224
Beviljat ESF-stöd:
18 369 559
Kontaktperson:
Projektledare Helen Starkman
E-post:
helen.starkman@stockholm.se
Specifikt mål:
1

Projekt DigIT ska ge medarbetare kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet i vård- och omsorg och för att underlätta effektivisera arbetet.
Attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena ska öka och bidra till framtida arbetskraftsförsörjning samt möjliggöra för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektets huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras i strukturer för arbetsplatslärande. Deltagande enheter kommer att få stöd för att utveckla arbetsplatslärande och kompetenshöjning för att leda arbete som främjar användande av ny teknik.