2015/00425 - Affärskraft Värmland 2.0

Diarienummer:
2015/00425
Namn:
Affärskraft Värmland 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00425
Projektägare:
Handelskammaren Värmland, Handelskammaren Värmland Service AB
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-12-31
Total projektbudget:
18 265 324
Beviljat ESF-stöd:
13 961 125
Kontaktperson:
Helena Englund
E-post:
helena@handelskammarenvarmland.se
Stödmottagare postnr:
65128
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Affärskraft Värmland 2.0 kompetensutvecklar sysselsatta i värmländska solo- och mikroföretag, företag med upp till 9 anställda, i affärsmannaskap. Projektet skapar förutsättningar för ökat entreprenörskap och företagande, vilket i sin tur leder till regional tillväxt.