information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00414 - Porten

Projektnummer:
2015/00414
Projektägare:
Karlstad Kommun, Arbetsmarknad och socialförvaltningen
Namn:
Porten
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
19 617 533
Beviljat ESF-stöd:
9 216 613
Kontaktperson:
Meta Fredriksson-Monfelt
E-post:
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Andelen arbetslösa i grupper med utsatt ställning på arbetsmarknaden stiger. Bland dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har endast cirka 55 % ett arbete trots att drygt hälften av dem utan arbete uppger att de med rätt stöd och anpassning skulle kunna utföra ett arbete. Värmland tillhör de regioner med högst andel funktionsnedsatta i riket och antalet personer i yrkesverksam ålder beräknas minska samtidigt som befolkningen i övrig ålder kommer öka. En inkluderande arbetsmarknad är en demokratisk rättighetsfråga men även en fråga som behöver belysas utifrån ett resurs- och tillväxtperspektiv. Att skapa förståelse för mångfald som möjlighet för tillväxt och att bättre ta tillvara på allas kompetens är en utmaning på lokal, regional, nationell och europeisk nivå är en utmaning.

Projekt Porten riktar sig till personer mellan 18-61 år som har behov av samordnat stöd från minst två av Samordningsförbundet Samspelets parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Värmland och Karlstad, Kristinehamn, Grums och Hammarö kommuner. Målgruppen har en dokumenterad funktionsnedsättning, dokumenterad arbetsförmåga och en vilja och motivation att komma ut i arbetslivet. Målet är att fler personer med funktionsnedsättning ska få en plats på arbetsmarknaden.

Projektidén för Porten bygger på förstudieprojektet Arena som genomförde en kartläggning av utvecklingsbehov hos deltagare, arbetsgivare, förbundets parter och personal. Utifrån bland annat detta underlag ska Porten utveckla metoder och erbjuda insatser och aktiviteter i syfte att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete. Coacher från Arbetsförmedlingen arbetar bland annat med Supported Employment för långsiktigt och hållbart stöd till både deltagare och arbetsgivare. En arbetsgivarkoordinator arbetar med nätverksbyggande, kontakter och samarbete med arbetsgivare för i syfte att deltagarna ska få tillgång till kvalitetssäkrade praktikplatser och anpassade arbetsplatser. För att alla ingående parter på bästa sätt ska kunna arbeta med ett inkluderande arbetsliv för alla kommer Porten att erbjuda en rad olika kompetensutvecklingsinsatser.
En grundförutsättning för att Värmland ska utvecklas och växa är att det finns möjlighet för så många som möjligt i länet att försörja sig. Det handlar om att på ett bättre sätt tillvarata den kompetens som finns, möta företagens behov av rätt kompetens, hantera utmaningen att befolkningen minskar och skapa ökad potential för innovationer.