information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00405 - Unga till arbete

Projektnummer:
2015/00405
Projektägare:
Region Dalarna, Region Dalarna
Namn:
Unga till arbete
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2015-04-01 - 2017-12-31
Total projektbudget:
35 809 762
Beviljat ESF-stöd:
11 942 200
Kontaktperson:
Terese Nyström
E-post:
terese.nystrom@regiondalarna.se
Stödmottagare postnr:
79151
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Målgruppen för projektet är unga 15-24 som varken arbetar eller studerar. Unga till arbete syftar till
att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på
arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande
aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på
arbetsmarknaden. Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning.