2015/00405 - Unga till arbete

Name:
Unga till arbete
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Region Dalarna, Region Dalarna
Projektnummer:
2015/00405
Planerat antal deltagare:
800
Projektperiod:
2015-04-01 - 2017-12-31
Total projektbudget:
35 809 762
Beviljat ESF-stöd:
23 884 399
Kontaktperson:
Terese Nyström
E-post:
terese.nystrom@regiondalarna.se
Specifikt mål:
3

Målgruppen för projektet är unga 15-24 som varken arbetar eller studerar. Unga till arbete syftar till
att ge fler ungdomar möjligheten att göra de val som ger dem chansen att etablera sig på
arbetsmarknaden. Med sitt deltagande kommer ungdomarna att utvecklas i individstärkande
aktiviteter, få ökade kunskaper om utbildningsvägar och arbetsmarknad och genom praktik få prova på arbeten för att därefter kunna göra välgrundade och aktiva val mot en etablering på
arbetsmarknaden. Hela projektet genomsyras av ett lösningsfokuserat och icke-dömande förhållningssätt. Deltagarna tas ut i samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och, i förekommande fall, Försäkringskassan. Programmet består huvudsakligen av två delar, introduktionsveckor (4-6 st) och praktiktid med kontinuerlig uppföljning.