information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00377 - Kreativ Arbetsmarknad

Namn:
Kreativ Arbetsmarknad
Region:
Sydsverige
Projektägare:
ABF Malmö, ABF Malmö
Projektnummer:
2015/00377
Planerat antal deltagare:
140
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
12 645 903
Beviljat ESF-stöd:
5 934 910
Kontaktperson:
Tove Karnerud
E-post:
tove.karnerud@abf.se
Specifikt mål:
2.3

Syftet med vårt projekt är att hitta vägar att närma sig arbetsmarknaden för dem som står allra längst ifrån på grund av missbruk/psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Utifrån erfarenheter av tidigare projekt och arbete med målgruppen har vi dragit slutsatsen att en stegvis modell är viktig för målgruppens väg till arbete. För att ta "första steget ut" behövs en träffpunktsverksamhet med social gemenskap och möjlighet till aktivitet. Med positiva förebilder som gått samma väg och som kan erbjuda stöd i alla steg. I individens egen takt förbereder den sig för arbetsträning och i förlängningen en anställning.
Inom ramen för projektet finns därför följande målsättningar:
- att erbjuda en öppen mötesplats, med brett innehåll och låg tröskel, där heterogena möten sker dagligen och till vilken målgruppen kommer för sin egen skull. - att skapa en fysisk plattform för diskussioner och utveckling av ökat brukarinflytande i Malmö, för att stärka och ta tillvara kunskap och resurser hos målgruppen. - att erbjuda formaliserade och anpassade arbetsträningsplatser för målgruppen. - att utveckla metoder och modeller utifrån socialt företagande för att skapa arbeten utifrån målgruppens kompetens och förmåga. - Att utveckla en tydlig marknadsföringsstrategi där man på ett kort och koncist sätt tar fram det sociala värde som är mervärdet av att stödja socialt företagande. - att utveckla och i större skala prova idén om socialt bemanningsföretag som ett sätt för näringslivet att stödja socialt entreprenörskap, utan avkall på vinstkrav och kvalitet. - att formalisera modeller för att sälja tjänster och erbjuda service till Malmö Stad, där målgruppens brukarerfarenheter är en viktig kompetens. - Ta ett helhetsgrepp kring målgruppen vad gäller deras rehabilitering in i samhället.