information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00366 - JobbMatchen

Projektnummer:
2015/00366
Projektägare:
Företagarna Västerbotten Service AB, Företagarnas regionkontor i Västerbotten
Namn:
JobbMatchen
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
12 232 072
Beviljat ESF-stöd:
8 138 350
Kontaktperson:
jonas nordin
E-post:
jonas.nordin@foretagarna.se
Stödmottagare postnr:
90327
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt JobbMatchen omfattar Norrbotten och Västerbottens län. Vi vill sammanföra de positiva erfarenheterna från olika tidigare genomförda projekt i regionen med vår behovsinventering bland regionens SME-företag och våra samarbetsparters.
Utifrån detta vill vi utveckla nya arbetssätt, metoder och aktiviteter som leder till ökat rekrytering av nya medarbetare till regionens SME-företag som skapar förbättrat företagande och ekonomisk tillväxt i länen.
För projekt JobbMatchen är målgruppen arbetssökande, i första hand nyanlända utrikesfödda personer från länder utanför EU med eftergymnasial kompetens.
I projektet JobbMatchen vill vi särskilt lyfta fram följande:
• Tillvaratagande av tillgängliga kompetenser och resurser.
• Rekryteringshjälp till SME-företag samt offentliga arbetsgivare, med fokus
på nyanlända personer med eftergymnasial utbildning från länder utanför EU.
• Ekonomisk tillväxt för SME-företag.
• Förbättra möjligheterna till ökat nyföretagande.
• Nya arbetsmetoder för inblandade parter.