2015/00366 - JobbMatchen

Name:
JobbMatchen
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Företagarna Västerbotten Service AB, Företagarnas regionkontor i Västerbotten
Projektnummer:
2015/00366
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
12 232 072
Beviljat ESF-stöd:
8 138 350
Kontaktperson:
jonas nordin
E-post:
jonas.nordin@foretagarna.se
Specifikt mål:
2.3

Projekt JobbMatchen omfattar Norrbotten och Västerbottens län. Vi vill sammanföra de positiva erfarenheterna från olika tidigare genomförda projekt i regionen med vår behovsinventering bland regionens SME-företag och våra samarbetsparters.
Utifrån detta vill vi utveckla nya arbetssätt, metoder och aktiviteter som leder till ökat rekrytering av nya medarbetare till regionens SME-företag som skapar förbättrat företagande och ekonomisk tillväxt i länen.
För projekt JobbMatchen är målgruppen arbetssökande, i första hand nyanlända utrikesfödda personer från länder utanför EU med eftergymnasial kompetens.
I projektet JobbMatchen vill vi särskilt lyfta fram följande:
• Tillvaratagande av tillgängliga kompetenser och resurser.
• Rekryteringshjälp till SME-företag samt offentliga arbetsgivare, med fokus
på nyanlända personer med eftergymnasial utbildning från länder utanför EU.
• Ekonomisk tillväxt för SME-företag.
• Förbättra möjligheterna till ökat nyföretagande.
• Nya arbetsmetoder för inblandade parter.