information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00359 - Projekt SKARE

Namn:
Projekt SKARE
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Kiruna Kommun, Socialförvaltningen Kiruna
Projektnummer:
2015/00359
Planerat antal deltagare:
403
Projektperiod:
2015-09-01 - 2017-02-28
Total projektbudget:
3 838 145
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
2 878 098
Kontaktperson:
Ulrika Karlström
E-post:
ulrika.karlstrom@kommun.kiruna.se
Specifikt mål:
1.1

Projektet har för avsikt att höja grundkunskapen hos personliga assistenter och personal inom "äldreomsorgen" på socialförvaltningen i Kiruna kommun. Detta eftersom socialförvaltningen under en längre tid haft stora problem att rekrytera personer med rätt utbildning och erfarenhet. Förvaltningen har tvingats rekrytera personer som helt saknat utbildning eller saknat någon adekvat utbildning vilket har påverkat verksamheten på ett negativt sätt. Projektmålet är att kompetensutveckla anställda män och kvinnor inom vård- och omsorgsyrket samt stärka socialförvaltningens attraktivitet och konkurrenskraft som arbetsgivare i Kiruna kommun. Detta kommer att göras med hjälp av utbildningsinsatser riktade mot baspersonal som är i störst behov av att höja sin grundkompetens.