information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00357 - Ung Scen Norr 2.0

Namn:
Ung Scen Norr 2.0
Region:
Övre Norrland
Projektägare:
Norrbottensteatern, Norrbottensteatern
Projektnummer:
2015/00357
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-03-31
Total projektbudget:
6 611 329
Beviljat ESF-stöd:
3 096 451
Kontaktperson:
Maria Palo Isaksson
E-post:
maria.p.isaksson@ungscennorr.se
Specifikt mål:
2.1

Projekt Ung Scen Norr har som syfte att genom nya kreativa metoder öka anställningsbarheten hos unga kvinnor och män i Norrbotten. Projektmålet är att med teater som plattform utveckla kreativa metoder i kommunöverskridande samverkan för att stärka unga Norrbottniska kvinnor och mäns anställningsbarhet. Projektet svarar mot den utmaning som beskrivs i utlysningen om “att minska andelen unga som lämnar gymnasieskolan i förtid eller utan fullständiga betyg och befinner sig i arbetslöshet. Den genomförda förstudien har förankrat projektet i Norrbottens kommuner och hos ett stort antal samarbetsparter. Teater som metod har visat sig vara ett utmärkt sätt att stärka unga och utveckla kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, bl a när det gäller entreprenöriell förmåga, ledarskap och social kompetens. Teatern som metod innebär att kontinuerligt ifrågasätta och analysera normer och värderingar och jämställdhet och tillgänglighet kommer att vara invävt och prägla projektets alla delar. Projektet genomförs i tre huvudsakliga spår: ett aktivitetsprogram med 36 workshops, ett ledarskapsprogram och en samverkansmodell. Vidare planeras ett transnationellt samarbete inom ramen för Östersjöstrategin. De förväntade effekterna är ökad anställningsbarhet hos de deltagande unga, innovationer i form av nya metoder och processer för att underlätta för unga att komma närmare arbete samt ökad kunskap om jämställdhet och tillgänglighet.