information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00352 - SUSA

Projektnummer:
2015/00352
Projektägare:
Stockholm Stad, Utbildningsförvaltningen/Gymnasieavdelningen/Gymnasiestaben
Namn:
SUSA
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-08-30
Total projektbudget:
25 961 129
Beviljat ESF-stöd:
11 049 590
Kontaktperson:
Joel Morén
E-post:
joel.moren@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
10422
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

SUSA- projektet samordnar riktade insatser till 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå. Projektet innehåller förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion. Under projekttiden kommer den centrala samverkansstrukturen kopplat till målgruppen att tydliggöras.