2015/00352 - SUSA

Projektnummer:
2015/00352
Projektägare:
Stockholm Stad, Utbildningsförvaltningen/Gymnasieavdelningen/Gymnasiestaben
Namn:
SUSA
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-08-30
Total projektbudget:
25 961 129
Beviljat ESF-stöd:
15 785 129
Kontaktperson:
Joel Morén
E-post:
joel.moren@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
10422
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

SUSA- projektet samordnar riktade insatser till 15-19 åringar som står längst ifrån arbetsmarknaden och riskerar att inte fullfölja studier på gymnasienivå. Projektet innehåller förstärkt vägledning i grundskolans årskurs 9, sommarlovssatsning med jobb och studiestöd samt breddade insatser inom gymnasieskolans introduktionsprogram, individuellt alternativ och allmän yrkesintroduktion. Under projekttiden kommer den centrala samverkansstrukturen kopplat till målgruppen att tydliggöras.