2015/00337 - Active Mobility

Projektnummer:
2015/00337
Projektägare:
Stiftelsen Actíva i Örebro län, Actíva
Namn:
Active Mobility
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
9 387 322
Beviljat ESF-stöd:
6 261 759
Kontaktperson:
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post:
orjan.samuelsson@s-activa.se
Stödmottagare postnr:
70202
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet ska arbeta med transnationell mobilitet för män och kvinnor 18-29 år som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ska deltagarna genomföra en praktikperiod utomlands. Projektets metod innehåller tre steg: förberedelse för praktik, genomförande av praktik utomlands och utvärdering av praktikperioden för att söka arbete eller utbildning efter hemkomsten. Praktikperioden genomförs i samarbete med en samverkanspartner utomlands som tar emot deltagarna, finner praktikplatser och ger stöd till deltagarna under praktikperioden. I projektet ska projektägaren Activa erbjuda möjligheten att ta emot deltagare från transnationella partners för praktik i Sverige.