information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00309 - SUVAS

Projektnummer:
2015/00309
Projektägare:
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
Namn:
SUVAS
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-04-01
Total projektbudget:
34 635 797
Beviljat ESF-stöd:
14 894 160
Kontaktperson:
Amina Engman Bel Haj
E-post:
Amina.engman.bel.haj@stockholm.se
Stödmottagare postnr:
10535
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I projektet utvecklar och utökar Jobbtorg Stockholm sitt uppsökande och motiverande arbete med målgruppen 20-29 år som inte studerar eller arbetar och är utan känd aktivitet (kategori 8). Det uppsökande arbetet kommer att rikta sig till samtliga i målgruppen i Stockholm, men med särskilt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i socioekonomiskt utsatta områden. Eftersom målgruppen är mycket heterogen kommer metoder utvecklas anpassade för att nå unga vuxna med olika behov och bakgrund.