2015/00309 - SUVAS

Name:
SUVAS
Region:
Stockholm
Projektägare:
Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
Projektnummer:
2015/00309
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-04-01
Total projektbudget:
34 635 797
Beviljat ESF-stöd:
14 894 160
Kontaktperson:
Amina Engman Bel Haj
E-post:
Amina.engman.bel.haj@stockholm.se
Specifikt mål:
2.1

I projektet utvecklar och utökar Jobbtorg Stockholm sitt uppsökande och motiverande arbete med målgruppen 20-29 år som inte studerar eller arbetar och är utan känd aktivitet (kategori 8). Det uppsökande arbetet kommer att rikta sig till samtliga i målgruppen i Stockholm, men med särskilt fokus på att utveckla och förstärka arbetet i socioekonomiskt utsatta områden. Eftersom målgruppen är mycket heterogen kommer metoder utvecklas anpassade för att nå unga vuxna med olika behov och bakgrund.