2015/00308 - PEAK

Projektnummer:
2015/00308
Projektägare:
Burlövs kommun, Arbete och Försörjning
Namn:
PEAK
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
255
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
18 299 820
Beviljat ESF-stöd:
8 599 372
Kontaktperson:
Monika Amaral
E-post:
monika.amaral@burlov.se
Stödmottagare postnr:
23221
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

PEAK innebär ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling. Projektets övergripande syfte är att motverka unga kvinnors och mäns utanförskap, öka deras sociala delaktighet och förmåga att forma sina egna liv. Den bakomliggande idén innebär att grundvärdena som solidaritet och jämlikhet förstärks genom inkludering av unga från olika kommundelar, med olika bakgrunder och individuella situationer. Projektet kopplas därtill till idén om ungas aktiva medborgarskap, vilket ställer krav på alla interna och externa aktörer att tillsammans underlätta en väg in i samhällslivet för var och en individ. Individuella behov och förutsättningar blir avgörande för utformandet av insatser. Runt individen byggs således strukturen upp i samarbete mellan Burlövs kommuns Socialförvaltning och Utbildnings- och kulturförvaltning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folkhögskolan Hvilan, sjukvården, näringslivet och ideell sektor. Projektet är ett nödvändigt medel för kraftsamling i kommunen på en permanent basis.