2015/00298 - Exportfrämjande Integration

Name:
Exportfrämjande Integration
Region:
Västsverige
Projektägare:
Uddevalla kommun, Tillväxtavdelningen, Uddevalla kommun
Projektnummer:
2015/00298
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-01-31
Total projektbudget:
15 658 941
Beviljat ESF-stöd:
10 473 371
Kontaktperson:
Maria Eklund
E-post:
maria.eklund@uddevalla.se
Specifikt mål:
2.3

Exportfrämjande integration handlar om att långsiktigt stärka integrationen, tillvarata kompetens och erfarenheter, samt reducera arbetslösheten bland nyanlända invandrare.
Genom att nyanlända invandrares erfarenheter och kompetens utvecklas inom exportområdet, kan privata företag få tillgång till kvalificerade personer som kan bidra med kunskaper från sitt tidigare hemland eller andra länder som de har erfarenhet i från.
Deltagarna i projektet har språkkunskaper, kulturell kännedom och ofta ett personligt nätverk i hemregionen. Detta medför att deltagarna mer effektivt kan skapa affärstillfällen för svenska företag. Detta kan i sin tur förbättra förutsättningarna till framgång för företagen i deras satsningar mot nya marknader.

Genomfört utvecklingsprogram/utbildningar och företagsförlagd praktik ska också bidra till värdefull kompetensförsörjning och tillväxt hos ett stort antal privata företag. Exportutbildningen ska omfatta såväl en teoretisk utbildning som längre företagsförlagda praktikperioder. Preliminärt ska 130- 150 nyanlända invandrare och utrikesfödda i tre kommuner utbildas under ca:2 år totalt med tre parallella utvecklingsprogram som genomförs under 1 år. Därefter startas tre ytterligare utvecklingsprogram i dessa tre kommuner, varför total tiden för genomförande blir 2 år.