information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00284 - Kompetensnavet

Namn:
Kompetensnavet
Region:
Västsverige
Projektägare:
IDC West Sweden AB, IDC West Sweden
Projektnummer:
2015/00284
Planerat antal deltagare:
1500
Projektperiod:
2015-10-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
26 935 382
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
20 314 110
Kontaktperson:
Agneta Larsson
E-post:
agneta.larsson@idcab.se
Specifikt mål:
1.1

Kompetensnavet ska medverka till att regionens tillverkande industri stärker anställda kvinnors och mäns kompetens och möjligheter på arbetsmarknaden genom att implementera ledningssystem för strategisk kompetensförsörjning (SS 624070:2009). Implementering ska bidra till att undanröja diskriminerande strukturer och skapa jämställda, inkluderande arbetsplatser. Detta förväntas på sikt leda till att kvinnors och mäns positioner och inflytande stärks i samspel med företagens behov av att attrahera rätt kompetens, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsvariationer, trosuppfattning, sexualitet och ålder.
Projektet ska möta ett identifierat behov av strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora industriföretag. Industrin är starkt mansdominerad och för att säkra framtida kompetensförsörjning krävs ett värdegrundsbaserat arbete med arbetsplatskulturen, så att kvinnor och män med olika bakgrunder ska uppleva industrin som en attraktiv arbetsmiljö, med goda utvecklingsmöjligheter.
"Kompetensnavet" har som mål att skapa villkor för implementering av standarden i 180 industriföretag i Västsverige. Arbetet kommer att omfatta kartläggning, analys, uppsättande av mål för kompetensutveckling och utveckling av företagskultur, samt kompetenshöjande insatser både på strategisk och individuell nivå. Projektet följs upp kontinuerligt med avseende på effekter på jämställdhet på både individ- och organisationsnivå.