2015/00277 - Mobile You

Name:
Mobile You
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Föreningen Furuboda, Furuboda Malmö
Projektnummer:
2015/00277
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2015-09-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
9 725 413
Beviljat ESF-stöd:
6 516 310
Kontaktperson:
Katinka Neetzke Svensson
E-post:
anna-katinka.n.svensson@furuboda.se
Specifikt mål:
2.1

Mobile You är ett projekt för att främja ungdomars mobilitet. Målgruppen utgörs av resurssvaga unga vuxna som annars inte hade genomfört en praktikutbyte utomlands. Genom omfattande förberedande aktiviteter och mycket stöd även under själva praktikutbytet kan projektet nå en målgrupp som traditionellt sett vare sig är geografiskt- eller yrkesmässigt mobil.