2015/00266 - BASUN

Projektnummer:
2015/00266
Projektägare:
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Namn:
BASUN
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
465
Projektperiod:
2015-10-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
41 855 071
Beviljat ESF-stöd:
27 832 023
Kontaktperson:
Projektledare Fayyad Assali
E-post:
fayyad.assali@botkyrka.se
Stödmottagare postnr:
14785
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103
Utvärderingsrapporter:

BASUN projektet riktar sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år och sker i samverkan mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem. Målet är att fler ungdomar ska komma till arbete eller utbildning. Det sker med hjälp av uppsökande och rustande insatser.