information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00261 - Hikikomori

Projektnummer:
2015/00261
Projektägare:
Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg, Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning
Namn:
Hikikomori
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
700
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
22 598 181
Beviljat ESF-stöd:
10 621 144
Kontaktperson:
Felicia Yeh Nortoft
E-post:
felicia.yeh.nortoft@vastra.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
42123
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet skall arbete med unga 15-24 år som går i årskurs 9 på utvalda pilotskolor, unga som avbrutit gymnasiet och är aktuella hos aktivitetsansvarige i varje stadsdel samt med unga som saknar sysselsättning och ej är aktuella hos myndighet. Genom tvärsektoriella projektteam ska projektet erbjuda individanpassat och tätt stöd till målgruppen. Tidiga insatser är avgörande för att få de unga att stanna kvar i skolan, återgå till skolan eller ta upp en annan sysselsättning. Syftet med Hikikomori är att se till att fler unga påbörjar och fullföljer sina gymnasiestudier och att minska antal unga som varken arbetar eller studerar i stadsdelarna. Delmål är 1.Minska antalet ungdomar som inte kommer in på gymnasieprogram och därmed får svårare att komma in på arbetsmarknaden. 2. Fler ungdomar skall fullfölja sina gymnasiestudier genom projektets metoder.
3.Stärka arbetsmarknadskompetensen hos målgruppen bl.a. genom att upptäcka och validera deras resurser och kompetenser. 4.Mobilisera nätverk (formella och informella), kartlägga och skapa goda förebilder för målgruppen. 5.Pröva ny organisation med tvärsektoriell representation från IFO, Utbildning och Kultur och Fritid kring målgruppen och befintliga verksamheter som involverar dem.

Aktörer är fyra stadsdelar, Arbetsförmedlingen Frölunda, Arbetsförmedlingen Hisingen samt GR:s enhet Validering Väst. Till detta kommer samverkanspartner i form av Samordningsförbundet, pilotskolorna och Utbildningsförvaltningen.