2015/00246 - Unga till arbete eller studier

Name:
Unga till arbete eller studier
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Sollefteå kommun, Reveljen
Projektnummer:
2015/00246
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2015-05-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
11 512 776
Beviljat ESF-stöd:
7 650 500
Kontaktperson:
Maria Modin
E-post:
maria.modin@solleftea.se
Specifikt mål:
3

Socialtjänsten i Sollefteå redovisar höga kostnader för ekonomiskt bistånd 2014, totalt 17 miljoner kronor. 4,5 miljon av de 17 miljoner kronorna utgjorde ekonomiskt bistånd till ungdomar i åldrarna 17 till 24 år. Den låga utbildningsnivån i arbetskraftsutbudet i kombination med ökande kompetenskrav vid ersättningsrekryteringar gör att matchningsproblematiken tilltar. Regionen har också, jämfört med riket i sin helhet, en större andel ungdomar som slutar gymnasiet utan fullständiga betyg. Också här ligger Sollefteå tillsammans med Kramfors högst i länet. Genom insatser exempelvis via utbildning, stöd i genomförandet av utbildning, arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsalternativ, yrkesintroduktion, praktik, arbetslivsinriktad rehabilitering kommer projektet att öka ungdomarnas anställningsbarhet.