information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00246 - Unga till arbete eller studier

Namn:
Unga till arbete eller studier
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Sollefteå kommun, Reveljen
Projektnummer:
2015/00246
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2015-05-01 - 2018-06-30
Total projektbudget:
11 512 776
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 650 500
Kontaktperson:
Maria Modin
E-post:
maria.modin@solleftea.se
Specifikt mål:
3

Socialtjänsten i Sollefteå redovisar höga kostnader för ekonomiskt bistånd 2014, totalt 17 miljoner kronor. 4,5 miljon av de 17 miljoner kronorna utgjorde ekonomiskt bistånd till ungdomar i åldrarna 17 till 24 år. Den låga utbildningsnivån i arbetskraftsutbudet i kombination med ökande kompetenskrav vid ersättningsrekryteringar gör att matchningsproblematiken tilltar. Regionen har också, jämfört med riket i sin helhet, en större andel ungdomar som slutar gymnasiet utan fullständiga betyg. Också här ligger Sollefteå tillsammans med Kramfors högst i länet. Genom insatser exempelvis via utbildning, stöd i genomförandet av utbildning, arbetsplatsförlagd utbildning, lärlingsalternativ, yrkesintroduktion, praktik, arbetslivsinriktad rehabilitering kommer projektet att öka ungdomarnas anställningsbarhet.