information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00245 - Nätverk Lunds Stift

Namn:
Nätverk Lunds Stift
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Lunds Stift, Lunds Stift
Projektnummer:
2015/00245
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
63 654 915
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
30 259 516
Kontaktperson:
Johannes Jörgensen
E-post:
johannes.jorgensen@svenskakyrkan.se
Specifikt mål:
2.3

Projektet har framtagits i en delaktighetsprocess inom ramen för Svenska kyrkan av 11 församlingar i Lunds Stift. Ett unikt samarbete med fokus på hållbarhet såväl för individen som stödstruktur i samhället och hållbart miljöperspektiv.
Projektmålet är: Förutsättningar för målgruppen personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig denna/få ett arbete har stärkts.
Detta uppnås genom utvecklad systematisk internt kyrklig och extern samverkan samt ett arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Med hållbarhet avses social (demokrati, empowerment, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald, icke diskriminering), ekonomisk, ekologisk, andlig och kulturell hållbarhet. Dessa områden är ömsesidigt beroende av varandra och samverkar för att uppnå hållbara resultat.

Projektmålet har sex delmål som berör följande områden (delmålen beskrivs i bilaga 1, nedan en sammanfattning):

1. Hållbarhets perspektiv på verksamhet, anpassad till målgruppens behov
2. Intern samverkan inom stiftet
3. Extern samverkan
4. Kompetens personal
5. Påverkan
6. Ekonomiska förutsättningar fortsatt verksamhet

Utöver dessa delmål har mål tagits fram för jämställdhetsfrågor, dessa kommer att vara en integrerad del av ovanstående delmål, jämställdhet som en viktig tvärfråga.