information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00240 - CIVIS

Projektnummer:
2015/00240
Projektägare:
Halmstad kommun socialförvaltning, Vuxenavdelningen
Namn:
CIVIS
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-08-31
Total projektbudget:
9 689 725
Beviljat ESF-stöd:
4 505 660
Kontaktperson:
Camilla Eklund-Hagel
E-post:
camilla.eklund-hagel@halmstad.se
Stödmottagare postnr:
30106
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet vänder sig till målgruppen personer med autismspektrumtillstånd och deras svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Under förprojektering 2014 har vi utkristalliserat flera områden som har hög angelägenhetsgrad för att stärka målgruppens inträde på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad
Vi har konstaterat ett stort behov av en arena där individen kan utveckla sina specifika förmågor i en trygg och stödjande miljö. Specialistbyrån inom ramen för CIVIS ska vända sig till målgruppen personer med autismspektrumtillstånd 18-29 år i länets alla kommuner. För att möjliggöra detta så behöver specialistbyrån inte bara vara en fysisk arbetsplats för de som behöver det, utan vi kommer också att inom ramen för projektet även utveckla sociala nätverksverktyg. Specialistbyråns roll för vissa inom målgruppen kommer att vara support och utbildning kring affärsutveckling.

Stigmatisering
En dimension är att personal inom berörda myndigheter och arbetsgivaren måste vara fullt medvetna om egna och andra fördomar och attityder för att motverka stigmanteringen av målgruppen. Här kommer vi att aktivt arbeta tillsammans med Media och Kommunikationsprogrammet vid Högskolan Halmstad. Arbetet kommer att ske både på individ och organisationsnivå.

Kommunikation
Att kommunicera är en grundläggande mänsklig rättighet. Många personer med autismspektrumtillstånd har svårigheter att komma ut ordentligt i arbetslivet. Det är inte kunskap eller vilja som saknas utan istället de social färdigheter som krävs på en arbetsplats. Under förprojekteringen har vi provat en kommunikationsmetod Deep Democracy som fallit mycket väl ut och som vi ytterligare tänker utveckla och implementera som stöd för målgruppen.

Jämställdhet
Att det saknas studier på flickor med autism gör att det blir svårare att diagnostisera dem och utarbeta individanpassat stöd . Eftersom det ingått fler pojkar än flickor i de studier som genomförts så beskriver diagnoskriterierna hur symtomen visar sig hos pojkar och kunskapen om flickor/kvinnor är grund. Man har dock trott att kriterierna passar för båda könen. Det är enbart under de senaste tio åren som ett intresse av att studera flickor börjat märkas. Tillsammans med samarbetspartner vid Autismo Burgos, Spanien kommer vi att särskilt att utveckla vår kunskap om könsroller inom målgruppen.