2015/00235 - YFI

Diarienummer:
2015/00235
Namn:
YFI
Projektnummer:
2015/00235
Projektägare:
Stockholm stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
160
Projektperiod:
2015-09-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
56 807 730
Beviljat ESF-stöd:
26 394 274
Kontaktperson:
Björn Hjukström
E-post:
bjorn.hjukstrom@edu.stockholm.se
Stödmottagare postnr:
10535
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Att genom en integrerad språk- och yrkesutbildning ge utrikes födda stärkta förutsättningar för hållbara anställningar. I detta syfte skapas en utbildningskedja med ett antal branschspår utformade efter arbetsmarknadens behov i samverkan med yrkesgymnasier och branschföretag. Språk- och yrkesutbildningen integreras hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet- en godkänd gymnasial yrkesutbildning och ett arbete.