information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00233 - Prio Landskrona

Namn:
Prio Landskrona
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Landskrona stad, Individ- och familjeenheten
Projektnummer:
2015/00233
Planerat antal deltagare:
360
Projektperiod:
2015-07-01 - 2017-12-31
Total projektbudget:
17 672 714
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
11 764 915
Kontaktperson:
Annette Lindberg Mohlin
E-post:
annette.lindbergmohlin@landskrona.se
Specifikt mål:
3

Syftet med "Prio Landskrona" är att deltagarna med hjälp av olika spår ska komma till utbildning, arbete, praktik eller utveckling. Det vill säga att ta sig in på, eller närma sig arbetsmarknaden, genom koordinerade insatser bestående av beprövade metoder och ett individuellt arbetssätt.
Deltagarna börjar med Streetcoachingspåret för att sedan fortsätta på ett av följande spår.
• Fortsatt Streetcoaching för att utvecklas och komma närmare arbetsmarknaden.
• Uppsök/praktikspåret där deltagare har ett intresseområde och där projektet hjälper till att söka praktik/arbetslivserfarenhet utifrån individens önskemål och kompetens. Under hela projektet kommer jämställhet,
• Academispåret som innebär att deltagarna erbjuds en visstidsanställning på ett företag med anställningsbehov och där platsen formas utifrån det arbetsgivaren efterfrågar. Academin innehåller också riktade utbildningsinsatser kopplade till respektive plats, och målet är fortsatt anställning.
tillgänglighet och icke-diskriminering att beaktas.