2015/00228 - Jobbtorget 2.0

Diarienummer:
2015/00228
Namn:
Jobbtorget 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2015/00228
Projektägare:
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
1209
Projektperiod:
2015-08-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
21 096 714
Beviljat ESF-stöd:
13 973 738
Kontaktperson:
Maria Hällstig
E-post:
maria.hallstig@helsingborg.se
Stödmottagare postnr:
25189
Stödmottagarens address:
Programområde:
3
Specifikt mål:
3
Unionens medfinansieringsgrad:
67%
Interventionstyp:
103

Projekt Jobbtorget 2.0 arbetar med att sänka ungdomsarbetslösheten som är fortsatt hög i Helsingborg och för närvarande ligger en bra bit över rikssnittet. Arbetsmarknadsförvaltningen har uppdraget att halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2020 och tillsammans med Arbetsförmedlingen växlar vi upp det befintliga Jobbtorget för att ge fler ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden genom att samla och samordna tidigare utvecklade metoder och tillvarata framgångsfaktorer från tidigare projekt såsom ESF-projektet STARK och Hantverksjobb i Skåne Nordväst. Målet med projektet är att öka individens egenförsörjningsgrad genom hållbar planering och genomförande i en sammanhållen process. En utgångspunkt för arbetet är tron på ungdomens inre drivkrafter och projektet skapar förutsättningar för ungdomarna att stärka sitt självledarskap genom coachning och genom att vi tar fram redskap för att träna upp förmågan att leda sig själv. Projektet lägger stor vikt vid studier som en väg mot hållbarare lösningar. Vidare vill vi med projektet bidra till en ökad mobilitet bland de arbetssökande i Skåne nordväst.